All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

Ábrese o prazo de inscrición

Home > Ábrese o prazo de inscrición

Ábrese a inscrición para a
VIII edición dos Premios Paraugas

Celebramos, un ano máis, a gran festa da comunicación e do márketing de Galicia. Esta nova cita dos Premios, que naceron co obxectivo de poñer en valor a calidade do traballo da nosa terra e galardonar así as pezas máis relevantes do ano, terá lugar o vindeiro 17 de novembro.

Dende o día 11 ata o 31 de outubro estará aberto o prazo de inscrición para presentar as candidaturas á VIII edición dos Premios Paraugas. Trátase dun recoñecemento ós mellores traballos en función da creatividade, deseño, edición, impresión, márketing, comunicación e os eventos de orixe galega como medio para conseguir aumentar a competitividade e a capacidade innovadora.

Seis categorías para elixir ós mellores traballos do ano

 

Así, para esta nova edición, as bases recollen a seguintes categorías:

 

 • Categoría de Impresión

 

  • Premio Paraugas ó Mellor Traballo de Impresión en Papel

Pódese presentar calquera tipo de traballo impreso en papel (revistas, catálogos, libros, muestrarios ,etc.). O xurado valorará, entre outras cuestións, as técnicas e calidade de impresión, calidade dos materiais, acabados, encadernación, formato, etc.

  • Premio Paraugas ó Mellor Traballo en Gran Formato

Pódense presentar proxectos profesionais de identidade corporativa, escaparatismo, escenografía, arte urbana ou calquera outra aplicación que combine o uso de elementos gráficos de impresión en gran formato para a transmisión de mensaxes ou ideas. Valorarase, entre outras cuestións, a complexidade da montaxe, a combinación de materiais, o impacto de marca conseguido ou a orixinalidade dos traballos desenvolvidos.

  • Premio Paraugas ó Mellor Packaging

Aceptarase calquera tipo de packaging que empregue polo menos un 70% de cartón na súa elaboración.

Valorarase, entre outras cuestións, a funcionalidade, a sostibilidade, a ergonomía ou a innovación do traballo.

 

 • Categoría de deseño

 

  • Premio Paraugas ó Mellor Deseño Gráfico

Proxectos profesionais de identidade corporativa, embalaxes (no aspecto visual), editorial, tipografía, cartelería ou calquera outra aplicación que empregue a linguaxe visual gráfica como fundamento na transmisión de mensaxes ou ideas.

  • Premio Paraugas ó Mellor Deseño Industrial ou de Produto

Proxectos profesionais de produtos, elementos de iluminación, mobiliario, sinalética, embalaxe (no aspecto estrutural), maquinaria, solucións de escenografías, exposicións, stands, punto de venda ou calquera outro obxecto ou espazo físico que busque mellorar a súa funcionalidade conxugando os procesos de fabricación ou construción coas necesidades formais ou comunicativas.

  • Premio Paraugas ó Mellor Deseño Dixital

Proxectos profesionais de aplicacións para móbiles, páxinas web, interfaces de software ou calquera outra aplicación dixital que empregue a linguaxe visual gráfica como ferramenta para facilitar a interacción e a usabilidade con ela.

 

 • Categoría Creatividade

 

  • Premio Paraugas á Mellor Idea

Neste categoría prémiase un orixinal, unha peza, tanto gráfica como audiovisual, offline ou online. Aquela creatividade publicitaria que teña un impacto por encima das demais, independentemente do soporte: exterior, prensa, radio, aplicacións, televisión, cinema, envíos, chapas ou camisetas. Unha idea onde a forza a teña o concepto. En outras palabras, o orixinal máis creativo do ano en Galicia.

  • Premio Paraugas á Mellor Campaña

Nesta categoría prémiase unha campaña, un conxunto de pezas baixo un mesmo concepto e idea, con diferentes soportes pero cun mesmo nexo de unión. Deberá utilizar para a súa difusión un mix de medios offline e online. Un concepto transversal que potencia a creatividade independentemente do soporte, unha campaña que explore novos camiños e que nos abra a conceptos diferentes e diferenciadores. A campaña máis creativa do ano en Galicia.

  • Premio Paraugas á Mellor Produción (Craft)

Nesta categoría prémiase a forma de facer. A execución no seu aspecto máis puro en calquera medio: dirección de arte, deseño de produción, redacción, deseño gráfico, fotografía, ilustración, dirección de fotografía, efectos especiais e postprodución, realización, son e música, interacción co usuario e experiencia, innovación… A peza máis coidada do ano en Galicia.

  • Premio Paraguas á Mellor Campaña de Impacto Positivo

O obxectivo desta categoría é recoñecer e impulsar ideas, campañas ou accións publicitarias para unha marca que teña como obxectivo xerar un impacto positivo no mundo.

Recoñece traballos que a través das súas mensaxes ou accións contribúen de forma activa a mellorar o mundo nunha ou varias das dimensións do triplo eixo (ASG) da sostibilidade: ambiental, social ou de goberno corporativo.

 

 • Categoría Márketing 

 

  • Premio Paraugas á Mellor Estratexia de Márketing

Premiaranse todas aquelas estratexias de márketing e márketing dixital, grandes ou pequenas, que teñan un enfoque coherente e unha planificación óptima para chegar ó público tales como venda por valores, que acheguen algunha innovación, que sexan solidarias ou sostibles, que melloren ou varíen o posicionamento da empresa ou a percepción do consumidor sobre a marca, accións de márketing de guerrilla ou unha boa promoción de vendas.

  • Premio Paraugas á Mellor Acción de ‘Branding‘

Premiaranse aqueles proxectos de xestión de márketing nos que o obxectivo último sexa a xeración de valor para a compañía e, polo tanto, para a súa identidade corporativa a través da marca ou os valores.

  • Premio Paraugas á Mellor Activación de Marca

Premiaranse aquelas iniciativas promovidas para xerar recoñecemento de marca que supoñan a creación de novos produtos e/ou servizos e que motive a interacción dos clientes coa marca. Valorarase, por tanto, o diferencial da activación coa proposta de ofrecer algo de valor para as persoas, podendo ser unha experiencia sensorial, un agasallo, un premio, a utilización de métodos non tradicionais ou non convencionais para promocionar un produto ou servizo, como o street márketing.

  • Premio Paraugas ó Mellor uso do Social Media

Valorarase a campaña que faga un uso óptimo das redes sociais, blogs, influencers e innovación nos contidos en canles de tipo social media (Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, YouTube, WhatsApp, etc.)

 

 • Categoría Comunicación

 

  • Premio Paraugas á Mellor Estratexia de Global de Comunicación

Estes premios distinguen a excelencia e as boas prácticas das relacións públicas e da comunicación organizacional en todas as súas vertentes premiando os mellores proxectos de comunicación producidos en Galicia. Esta categoría recoñece o conxunto de accións de comunicación, de compañías ou organizacións de calquera tamaño, dirixidas tanto a públicos internos como externos, a través de múltiples soportes, todo iso integrado de maneira coherente. Este conxunto de accións pode ter distintos obxectivos:

   • Engadir valor de maneira relevante á reputación da organización.
   • Comunicar cambios significativos na estrutura ou vida da organización (fusións, saídas a bolsa, adquisicións, cambios no liderado, desafíos afrontados etc).

Recoñeceranse dentro desta categoría plans e estratexias de comunicación, interna ou externa, que engloben: accións de comunicación que potencien a motivación e o compromiso, accións de comunicación de cambios organizacionales, accións de comunicación de coidado dos empregados, acción e execución de plans de comunicación para a xestión de crise e accións de comunicación de propósito de marca (comunicación de propósito, accións de comunicación dirixidas a mellorar o posicionamento de marca, e casos de comunicación orientados a transmitir o cambio en denominación de marca e/o redeseño de identidades visuais).

  • Premio Paraugas á Mellor Práctica/Estratexia na Comunicación da Responsabilidade Social Empresarial

Neste apartado prémianse os mellores traballos de comunicación relacionados coa sostibilidade, o medio ambiente, a acción e o compromiso social e o bo goberno, así como as áreas estratéxicas das organizacións. Recoñecen os mellores traballos de comunicación relacionados coa acción social das empresas e as organizacións ou con compromisos vinculados á igualdade de xénero e oportunidades, inclusión etc. Os mellores traballos vinculados á preservación do medio ambiente e/ou a concienciación cidadá a este respecto. Os mellores traballos de comunicación cuxo obxectivo é difundir mellores prácticas en goberno corporativo. Recoñécense tamén nesta categoría os mellores informes de información non financeira das empresas, ben sexan exercicios voluntarios aos que non aplica a Lei 11/2018, ou obrigatorios.

Ademais das memorias explicativas e materiais, tódolos proxectos presentados deberán especificar os obxectivos a acadar e os resultados obtidos.

En ambos casos, o xurado deberá avaliar o grao de claridade da mensaxe que transmite o proxecto e o seu grao de adecuación ao público ao que se dirixe. En termos de efectividade, o xurado valorará o grao de consecución dos resultados obtidos co proxecto de acordo con os obxectivos previstos. Se nalgunha das categorías concorrese un só candidato, o xurado avaliará ese traballo premiándoo no caso de que sexa merecedor do recoñecemento.

 

 • Categoría Eventos

 

  • Premio Paraugas ao Mellor Evento

Premiarase calquera evento que se enmarque nas seguintes categorías: convención de empresa, congresos, evento de promoción de organización ou marca, presentación de produto, galas de empresas ou entidades; eventos de protocolo, galas, homenaxes, fam trips, workshops profesionais ou feiras. Premiaranse os eventos, valorándose, entre outros, os seguintes criterios globais: estratexia, programación e adecuación ao cliente e aos obxectivos; coherencia do evento no seu conxunto e integración con outros aspectos da comunicación; creatividade, posta en escena e loxística; e impacto e retorno.

  • Premios Paraugas ao Mellor Festival

Premiarase aquel festival de música que destacara sobre os demáis pola programación, produción, innovación, sostibilidade, servizos ofertados e maior impacto conseguido a nivel de comunicación segundo o orzamento global do evento.

 

Como novidade, cabe señalar a creación de dous premios especiais:

 

 • O Premio Paraugas de Ouro

Este novo galardón ten como obxectivo recoñecer, a xuizo do xurado, aquela candidatura que destaque, de maneira significativa, sobre o resto nalgún aspecto relacionado ca impresión, o deseño, a creatividade, o márketing, a comunicación e cos eventos.
A elección do Premio Paraguas de Ouro deberá xustificarse por parte de xurado, podendo quedar deserto se é estimado oportuno. A elección do Premio Paraugas de Ouro farase entre as candidaturas finalistas da VIII Edición dos Premios Paraugas e considérase o maior premio dos Premios Paraugas.

 • Premio Paraugas Novos Talentos:

Os Premios Paraugas son una plataforma ideal para poñer en valor o talento do noso sector e axudar a súa difusión.
Polo tanto, nesta edición queremos servir de canle para visibilizar e promocionar o talento das novas xeracións a través da creación do Premio Paraugas Novos Talentos.
Outorgarase un único premio a aquel traballo que o xurado considere que destaque nalgunha das seguintes categorías que engloban os Premios Paraguas: deseño, creatividade, márketing, comunicación ou eventos.

 

A esta nova convocatoria poderanse presentar todos os profesionais de orixe galega, ou con residencia en Galicia, ou organizacións con razón social en Galicia que desenvolvan íntegramente o traballo do premio no que se presentan. Tamén o poderán facer aquelas empresas e institucións con razón social na comunidade autónoma de Galicia, ou fóra, que presenten traballos a calquera das categorías dos Premios Paraugas levados a cabo, na categoría a que optan o premio, por estudios, axencias ou empresas galegas.